EU-domstolen: byt namn på sojamjölk och tofusmör

Ord som ”mjölk” och ”smör” får inte användas i marknadsföring eller försäljning av vegetabiliska produkter. Detta för att livsmedel som mjölk och smör har ett animaliskt ursprung som vegetabiliska produkter inte omfattar. Produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste därför byta namn enligt EU-domstolen.


Vegetabiliska produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste byta namn enligt EU-domstolen.


EU-domstolen konstaterar att mjölk inte får användas för något som inte innehåller riktig mjölk om det inte görs i syfte att exempelvis beskriva produktens karaktär. Vegetabiliska produkter hör inte hit och soja och tofu är inget undantag. Nu måste de stora bolagen därför byta namn på produkterna.

En tysk domstol bad om förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål mellan en förening som bekämpar illojal konkurrens och ett bolag som producerar vegetabiliska livsmedel. Föreningen ansåg att producenten stred mot konkurrensreglerna genom att kalla sina produkter ”smör” och ”mjölk” – begrepp som för tankarna till animaliska produkter. EU-domstolen konstaterade att begreppet ”mjölk” inte får användas för något som inte innehåller riktig mjölk.

Begreppen får därför inte användas vid marknadsföring eller försäljning för en vegetabilisk produkt och bolagen som säljer produkterna måste ge dem nya namn.

Vill du bevaka nyheter inom samma område? 

Läs mer nyheter samt om våra tjänster inom EU-, livsmedels- och marknadsrätt

Publicerad 14 jul 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021