Elever som bor närmast en viss skola kan inte ges företräde vid skolplacering

Bestämmelserna om placering vid skolenhet i 9 kap. 15 § (förskoleklassen) och 10 kap. 30 § skollagen  (grundskolan) har länge orsakat tillämpningssvårigheter ute i kommunerna. I september 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som blivit prejudicerande på området. Omständigheterna var att en kommun hade placerat ett barn i en annan förskoleklass än den vårdnadshavarna hade önskat. Eftersom förskoleklassen hade platsbrist valde kommunen att ge de elever som bodde närmast skolan företräde framför de som bodde längre bort.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att bestämmelsen i 9 kap. 15 § första stycket inte kan anses ge utrymme för att de elever som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ges företräde framför andra sökande i kommunen. Det var inte visat att de elever som beviljats placering varit beroende av att placeras där för att få gå i en skola nära hemmet och därför saknade kommunen laglig stöd för sitt beslut. Domen innebär att HFD avfärdade principen om ”absolut närhet” som urvalsgrund.

Behöver du hålla koll på nya lagändringar och praxis på Skolans område? Våra webbkurser hjälper till att hålla dig uppdaterad! Läs mer om JP Webbkurser

 

Publicerad 16 feb 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022