Logga in

Glömt ditt lösenord?

Avtal om elevdator

Våra elever i årskurs 6-9 tilldelas en dator (chromebook) att använda i undervisningen men även i hemmet. Föräldrar och elever skriver vid överlämnandet på ett "kontrakt" där det står att "Utanför skoltid samt om eleven varit oaktsam kommer ersättning för datorn att utkrävas." Nu har detta hänt och en förälder vill inte betala eftersom skolan ju ska vara avgiftsfri. Skolan har alltså bedömt att eleven varit oaktsam när datorn gick sönder men föräldern vägrar betala. Om en förälder inte vill skriva på säger vi att eleven får använda datorn i skolan men inte i hemmet. I det här fallet har föräldern skrivit på. Är det juridiskt korrekt att formulera avtalet på det sätt vi gjort eller måste vi ändra skrivningarna?

Utbildningen i grundskolan ska som huvudregel vara avgiftsfri. Detta måste beaktas när det gäller skoldatorer och avtal om sådana. 

Möjligheten för skolan att ta ut en avgift för förlorad/skadad dator vilar på civilrättslig grund. Det är möjligt att kräva att föräldern betalar denna avgift om det regleras i avtal mellan föräldern och skolan. Det är också möjligt för skolan att kräva skadestånd enligt allmänna civilrättsliga regler om skadestånd. Det viktiga i sammanhanget är att förälder/elev inte tvingas skriva på ett avtal eller tvingas att skaffa en försäkring eftersom utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna måste erbjudas ett kostnadsfritt alternativ, exempelvis möjlighet att använda datorerna i skolan eller att kvittera ut en dator utan att förbinda sig att betala självrisk eller teckna någon försäkring. Om en elev förlorar eller skadar sin lånedator måste skolan se till att eleven kan fullfölja sin utbildning med de lärverktyg som krävs. Om en dator krävs för att eleven ska kunna fullfölja sin utbildning måste skolan erbjuda eleven att låna en annan dator. Detta oavsett om föräldern betalat avgiften för den förstörda datorn eller inte.
  
Ur skolrättsligt perspektiv har skolan inte handlat fel om det finns ett kostnadsfritt alternativ för eleven och om föräldern ingått avtalet helt frivilligt.
 
Föräldern har genom att skriva på avtalet förbundit sig till avtalsvillkoren. Avtalet vilar på civilrättslig grund och inte på bestämmelserna i skollagen. Det torde alltså inte bli framgångsfullt för föräldern att hävda att avtalet inte ska gälla för att utbildningen ska vara avgiftsfri. Huruvida ert avtal är korrekt utformat utifrån ett avtalsrättsligt perspektiv kan jag inte svara på inom ramen för denna frågeservice. 

Denna fråga besvarades 2015-02-13. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy