Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Tandskada som uppkom när ett barn kastade en leksaksbil på sin hemarbetande pappa ska räknas som arbetsskada

Tandskadan som uppkom när en tvååring kastade en leksaksbil på sin pappa har visserligen sin grund i det dagliga livets faror, men eftersom skadan uppkom på betald arbetstid och när mannen var beordrad att jobba hemma, ska den räknas som olycksfall i arbetet. Det konstaterar kammarrätten som därmed gör en annan bedömning än förvaltningsrätten.

arbetsliv_Arbetsskada_vid_hemarbete_16x9.jpg

Bakgrund

En man som på grund av coronapandemin var beordrad av sin arbetsgivare att arbeta hemifrån skadade en tand när hans tvåårige son kom in i rummet och kastade en leksaksbil i ansiktet på honom. Frågan var om skadan skulle räknas som arbetsskada?

Kammarrätten

Kammarrätten konstaterar att tandskadan som uppstod vid olyckan inte direkt var förorsakad av mannens arbetsuppgifter, utan hade sin grund ”i det dagliga livets faror”. I förarbetena till arbetsskadeförsäkringen framgår det att en viss försiktighet ska iakttas vid bedömningen av olyckor som inträffar vid hemarbete till följd av det dagliga livets faror. Det vill säga att vid hemarbete bör det ställas ett högre krav på samband mellan olyckan och arbetet. Begreppet ”hemarbete” i förarbetena syftar dock främst till hemindustriellt arbete som kännetecknas av att det kan utföras den tid på dygnet som arbetstagaren själv väljer, och att det utgör ett mellanting mellan självständig yrkesutövning och anställning. I tidigare praxis har begreppet däremot inte ansetts omfatta arbete som endast tillfälligt och i samförstånd med arbetsgivaren varit förlagt i hemmet. En olycka under sådant arbete i hemmet har ansetts utgöra olycksfall i arbetet.

Vid tiden för olyckan arbetade mannen endast tillfälligt, och på uppdrag av sin arbetsgivare, i hemmet. Att mannen arbetade hemma var alltså i arbetsgivarens intresse. I en sådan situation finns det enligt kammarrätten inte skäl att ställa ett högre krav på samband mellan olyckan och arbetet än vad som gäller för andra olyckor som inträffar utanför arbetsplatsen. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att mannens tandskada ska anses ha uppstått till följd av ett olycksfall i arbetet. Tandskadan utgör därmed en arbetsskada. Målet visas därför åter till Försäkringskassan för fortsatt prövning av mannens rätt till ersättning för tandvårdsbehandling.

Detta innebär att kammarrätten gör en annan bedömning än förvaltningsrätten, som i likhet med Försäkringskassan ansåg att olycksfallet inte kunde anses vara en arbetsskada eftersom det hade sin grund i privat- och familjelivet.

Av jurist Jessica Deinoff, redaktör och rådgivare på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 12 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy