Logga in

Glömt ditt lösenord?

Är det kränkande behandling att fotografera en elev i upprivet tillstånd?

En elev som inte ville delta i en aktivitet blev på dåligt humör. För att kunna visa elevens beteende för vårdnadshavarna tog skolpersonal ett foto på eleven. Skolinspektionen finner att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. 

 

En elev ville inte delta i en klassaktivitet. Personal pratade med eleven och eleven togs till ett rum intill. Eleven fortsatte att vägra och slängde sig på golvet, varpå skolpersonal tog ett foto med sin telefon av eleven. Syftet var att använda bilden vid ett senare tillfälle i kommunikation genom sociala berättelser och seriesamtal, något som skolpersonal och eleven tillsammans jobbat med. Fotot visades också för vårdnadshavarna samma dag. 

Skolinspektionen anser att det generellt sett får anses kränkande för en elev att bli fotograferad av personal utan samtycke från vårdnadshavare i en situation där eleven befinner sig i ett upprört eller utåtagerande tillstånd. Det får anses vara utlämnande för en elev att bli fotograferad i ett sådant tillstånd. Personalen hade inte heller något samtycke för fotograferingen. Skolinspektionen bedömer att eleven har utsatts för kränkande behandling av personal enligt 6 kap. 9 § skollagen.

Beslutet ligger väl i linje med tidigare praxis där Skolinspektionen har uttalat att det generellt sett får anses kränkande för en elev att bli filmad i ett utåtagerande tillstånd. 

Texten är skriven av JP Skolnets redaktör och jurist Maria Bjurholm. I informationstjänsten JP Skolnet kommenterar Maria även beslutet och den senaste tidens praxisutveckling.

Vill du ta del av kommentarerna?

Testa JP Skolnet kostnadsfritt här.

Publicerad 10 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024