Är det kränkande behandling att fotografera en elev i upprivet tillstånd?

En elev som inte ville delta i en aktivitet blev på dåligt humör. För att kunna visa elevens beteende för vårdnadshavarna tog skolpersonal ett foto på eleven. Skolinspektionen finner att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. 

 

En elev ville inte delta i en klassaktivitet. Personal pratade med eleven och eleven togs till ett rum intill. Eleven fortsatte att vägra och slängde sig på golvet, varpå skolpersonal tog ett foto med sin telefon av eleven. Syftet var att använda bilden vid ett senare tillfälle i kommunikation genom sociala berättelser och seriesamtal, något som skolpersonal och eleven tillsammans jobbat med. Fotot visades också för vårdnadshavarna samma dag. 

Skolinspektionen anser att det generellt sett får anses kränkande för en elev att bli fotograferad av personal utan samtycke från vårdnadshavare i en situation där eleven befinner sig i ett upprört eller utåtagerande tillstånd. Det får anses vara utlämnande för en elev att bli fotograferad i ett sådant tillstånd. Personalen hade inte heller något samtycke för fotograferingen. Skolinspektionen bedömer att eleven har utsatts för kränkande behandling av personal enligt 6 kap. 9 § skollagen.

Beslutet ligger väl i linje med tidigare praxis där Skolinspektionen har uttalat att det generellt sett får anses kränkande för en elev att bli filmad i ett utåtagerande tillstånd. 

Texten är skriven av JP Skolnets redaktör och jurist Maria Bjurholm. I informationstjänsten JP Skolnet kommenterar Maria även beslutet och den senaste tidens praxisutveckling.

Vill du ta del av kommentarerna?

Testa JP Skolnet kostnadsfritt här.

Publicerad 10 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022