Vi visar upp våra tjänster vid mässan KOMMEK

Vi befinner oss just nu på landets största mötesplats för aktörer inom offentlig ekonomi – KOMMEK 2014. Den två dagar långa mässan pågår mellan 20–21 augusti i Malmö och lockar omkring 3 000 besökare. Årets seminarieprogram är högaktuellt då det är anpassat efter höstens val.

Under mässans första dag hölls bland annat en aktuell ekonomidebatt mellan Anna Kinberg Batra (M) och Mikael Damberg (S). Idag, torsdag, har du som konferensdeltagare möjlighet att ta del av Sveriges största skolpolitiska debatt, seminarier om att vända förlust till vinst och ledarskap som gör skillnad.

Möt upp oss i monter D16 och samtala med vår VD, utvecklingschef och våra affärsutvecklare. Här har du möjlighet att får mer information om våra olika webbtjänster, vår juridiska rådgivning och våra utbildningar. Vår drivkraft är att du som användare ska få exakt den information du vill ha, på det sätt du föredrar.

Testa våra tjänster på plats eller delta i vår tävling med chans att vinna en valfri utbildning, ett årsabonnemang på en av våra webbtjänster eller en timmes juridisk rådgivning inom arbetsrätt, skoljuridik eller socialrätt.

Vi ser fram emot att höra mer om dina behov och hur vi kan hjälpa dig!

Publicerad 21 aug 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

27 maj 2022

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

27 maj 2022