Smart Summit och Offentlig Chef

Vi på JP Infonet fick möjlighet att sitta ner och samtala med två av arrangörerna bakom mötesplatserna Smart Summit och Offentlig Chef – Urban Nilsson, VD för Hexanova Media Group, och Mikael Lagergren, IT-direktör vid Stadsledningskontoret i Västerås stad.Syftet med de två konferenserna var bland annat att samla politiker, den administrativa ledningen, utförare och chefer inom IT, teknik, stadsbyggnad, miljö och hållbarhet på en och samma plats. Mikael Lagergren nämnde att de tidigare arbetat med konceptet Green IT-Summit ett par år, men att de nu ville bredda arrangemanget och göra en nystart av detta koncept.

– Vi hoppas att deltagarna ska hitta samarbeten och nya gemensamma projekt samt att de ska utbyta kunskap. Förutom bra seminarier så är det viktigt att ha möjlighet att träffas i pauserna och under kvällens middag för att diskutera det som sagts och för att se om man kan lösa något tillsammans. Vi önskar se synergier då det kan vara svårt att nå resultat som enskild kommun. Det är 290 kommuner som har samma uppdrag och då är det viktigt att samarbeta för att påverka en hållbar samhällsutveckling. Vi hoppas också kunna skapa viktiga möten mellan den politiska ledningen och tjänstemannasektorn i kommunerna. Smart Summit och Offentlig Chef är tänkt att vara möten över gränserna, säger Mikael Lagergren.

Förhoppningen var att under dessa dagar skapa kvalitativa konferenser som leder till att deltagarna återkommer även nästa år. Deltagarna bör känna att de fått ut mer än det de lagt in och att de tycker att det är bra investerade pengar. När nöjda kunder sprider sina åsikter vidare skapas den bästa reklamen.

JP Infonet var med som utställare under konferenserna och presenterade vårt utbud av juridiska webbtjänster, utbildningar och konsulttjänster.

Både Urban Nilson och Mikael Lagergren tror att det tillför en viktig dimension för deltagarna med utställare på plats under dessa dagar. 

– Det kan vara svårt att nå redan upptagna människor. Detta är ett bra tillfälle för dessa personer att mötas och hitta de där lösningarna de letat efter. På detta sätt byggs relationer. Det blir som ringar på vattnet och en stor möjlighet att träffa beslutsfattarna så att något verkligen händer, säger Urban Nilsson.

Konferenserna var givande för oss på JP Infonet med spännande möten och föreläsningar. Vi fick möjlighet att träffa flera deltagare som arbetar med att utveckla sina olika verksamhetsområden. Samtalen gav oss nya kontakter för framtida samarbeten samt idéer för utveckla relationerna med redan befintliga kunder.

Om du är intresserad av att ta del av innehållet från dagarna har du möjlighet att se inspelade föreläsningar här

Publicerad 14 nov 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023