Nu ser vi fram emot Smart Summit och Offentlig Chef

Smart Summit och Offentlig Chef knyts i år samman som en kongress med syfte att samla sakkunniga inom hållbar samhällsutveckling tillsammans med Sveriges offentliga chefer. Konferenserna äger rum den 12–13 november i Västerås vid Aros Congress Center. Du hittar oss från JP Infonet på plan två i monter nummer fem.

Smart Summit är mötesplatsen med fokus på hur nya och befintliga lösningar ska användas för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling med de utsatta målen givna av Sveriges regering och EU. Ett av syftena med konferensen är att skapa kreativa möten som främjar verksamhetsöverskridande strategier och som i sin tur skyndar på samhällsutvecklingen.

Under Smart Summit kommer du som deltagare bland annat ha möjlighet att lyssna till företagaren och inspiratören Bertil Nilsson, från Miljöförvaltningen/Malmö stad, tala om ”URBACT – EUs program för en hållbar stadsutveckling”. Mona Riabacke, Fil. Dr. i beslutsfattande, kommer att ge dig mer kunskap i hur du fattar visa beslut med seminariet ”Beslutspyramiden – stegen till ett klokare beslut”.

Offentlig Chef är konferensen för dig som är chef och ledare inom det offentliga i Sverige. Tanken med denna konferens är att du ska ha möjlighet att utvecklas än mer i ditt ledarskap med hjälp av sakkunniga talare och få chans att knyta kontakter med nya samt gamla branschkollegor.

I samband med Offentlig Chef kommer retorikexperten David Loid från SIDA hålla i ett seminarium om ”Konsten att driva övertygande processer” och medietränaren samt medierådgivaren Paul Ronge kommer behandla ämnet ”Så hanterar du mediebevakningen”.

JP Infonet ställer ut på plan två i monter nummer fem. Kom gärna förbi och samtala med våra kunniga affärsutvecklare om hur vi med våra juridiska produkter och tjänster kan hjälpa din verksamhet att höja kompetensen, utvecklas och fatta rättssäkra beslut. I vår monter kommer du dessutom ha möjlighet att vinna fina priser med syfte att hjälpa dig i ditt yrkesliv. Priserna består av valfri utbildning, ett årsabonnemang på en av våra webbtjänster eller en timmes juridisk rådgivning inom arbetsrätt.

Vi ser fram emot ett möte med dig!


Du hittar mer information om konferenserna nedan:

 

Läs mer om våra tjänster:
JP Arbetsrättsnet
JP Fastighetsnet
JP Miljönet
JP Samhällsbyggnadsnet


 

Publicerad 29 okt 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023