Lagkommentar förenklar vardagen för beslutsfattare i skolan

Det är viktigt med korrekta beslut i skolan. Samtidigt kan skollagen många gånger vara svår att förstå och tillämpa. Nu finns en lagkommentar från JP Infonet som förenklar vardagen för alla beslutsfattare på skolområdet.


Rektorer, lärare och andra personer inom utbildningsväsendet beslutar varje dag i en rad viktiga skolfrågor. Det kan handla om betygssättning, åtgärder mot kränkande behandling eller omplacering. För elevernas skull men även för att skolan ska slippa kritik så är det viktigt att besluten blir korrekta och att ansvariga på skolområdet känner till vad som krävs av skolan.

I JP Infonets online-baserade skollagskommentar kan användaren snabbt hitta svar på hur det är tänkt att skollagstiftningen ska tillämpas och hur den tolkats av domstolarna och tillsynsmyndigheterna.

Kommentaren är skriven av erfarna skoljurister. Här går de igenom hela skollagstiftningen paragraf för paragraf. Innehållet är hämtat från lagens förarbeten och praxis. Dessutom har författarna gjort förtydligande analyser till de mest centrala bestämmelserna.

I anslutning till varje paragraf finns länkar och med en enkel knapptryckning kan användaren ta sig vidare från bestämmelsen in i relevanta förarbeten. Kommentaren uppdateras fortlöpande när lagändringar och ny praxis tillkommer. Allt innehåll är även sökbart med Googles sökmotor.

Författare till kommentaren är hovrättsrådet Lars Clevesköld. Övriga författare är de tidigare undervisningsråden Simon Jernelöv och Ann Orrsten samt jur. kand. Nina Okada.

 

Publicerad 11 okt 2013

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023