JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i tillämpningen av LSS

Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

I JP Kommentarer LSS finns alltid den senaste versionen av lagtexten kommenterad, paragraf för paragraf. Lagkommentaren baseras på bland annat förarbeten, myndighetsuttalanden och relevant praxis. I tjänsten finner du även djupgående analyser och annat värdefullt material, enkelt nåbart genom relaterade länkar. Du kan även söka efter materialet med hjälp av Googles kraftfulla sökmotor.

Lagkommentaren riktar sig till alla som behöver ha god kännedom om hur LSS ska tillämpas; handläggare och beslutsfattare i kommuner, domstolar, assistansbolag eller annars verksamma inom området.

Författare till lagkommentaren är socialrättsexperterna Finn Kronsporre och Eva Lillie.

Läs mer om JP Kommentarer LSS här.

Publicerad 16 apr 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022