Logga in

Glömt ditt lösenord?

JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i tillämpningen av LSS

Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

I JP Kommentarer LSS finns alltid den senaste versionen av lagtexten kommenterad, paragraf för paragraf. Lagkommentaren baseras på bland annat förarbeten, myndighetsuttalanden och relevant praxis. I tjänsten finner du även djupgående analyser och annat värdefullt material, enkelt nåbart genom relaterade länkar. Du kan även söka efter materialet med hjälp av Googles kraftfulla sökmotor.

Lagkommentaren riktar sig till alla som behöver ha god kännedom om hur LSS ska tillämpas; handläggare och beslutsfattare i kommuner, domstolar, assistansbolag eller annars verksamma inom området.

Författare till lagkommentaren är socialrättsexperterna Finn Kronsporre och Eva Lillie.

Läs mer om JP Kommentarer LSS här.

Publicerad 16 apr 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024