JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i tillämpningen av LSS

Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

I JP Kommentarer LSS finns alltid den senaste versionen av lagtexten kommenterad, paragraf för paragraf. Lagkommentaren baseras på bland annat förarbeten, myndighetsuttalanden och relevant praxis. I tjänsten finner du även djupgående analyser och annat värdefullt material, enkelt nåbart genom relaterade länkar. Du kan även söka efter materialet med hjälp av Googles kraftfulla sökmotor.

Lagkommentaren riktar sig till alla som behöver ha god kännedom om hur LSS ska tillämpas; handläggare och beslutsfattare i kommuner, domstolar, assistansbolag eller annars verksamma inom området.

Författare till lagkommentaren är socialrättsexperterna Finn Kronsporre och Eva Lillie.

Läs mer om JP Kommentarer LSS här.

Publicerad 16 apr 2014

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023