JP Infonet lanserar en unik immaterialrättstjänst

Nu lanserar JP Infonet en unik immaterialrättslig informationstjänst, JP Immaterialnet. Tjänsten är en rättsdatabas som bland annat innehåller nyheter, samtliga avgöranden, regler, expertanalyser och referat.

– Vi vet att många verksamma jurister har saknat en heltäckande immaterialrättslig informationstjänst. Med JP Immaterialnet hoppas vi kunna fylla det tomrummet och erbjuda ett beslutsstöd för alla som arbetar med dessa frågor på byrå, myndighet eller inom det privata näringslivet säger Jörgen Palmberg, vd för JP Infonet Förlag.

JP Immaterialnet är ett praktiskt verktyg för de som arbetar med frågeställningar inom exempelvis upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt. I databasen samlas alla domar och avgöranden, från samtliga instanser, däribland tingsrätterna i Sverige samt EU-domstolen.

Analyserna i JP Immaterialnet skrivs av bland annat advokater, som alla är framstående experter inom det immaterialrättsliga området. JP Infonets egna jurister skriver regelbundet referat på de viktigaste avgörandena samt publicerar dagligen nyheter och information i en heltäckande omvärldsbevakning.

Publicerad 22 maj 2013

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021