Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ett första kliv mot ny kärnkraft

miljo-Ett-forsta-kliv-mot-ny-karnkraft-huvudbild.jpg

Regeringen lägger nu fram propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslås att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio tas bort.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Publicerad 2 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024