Uppdrag om att förbereda för ungdomsfängelser

social-forbereda-for-ungdomsfangelser-huvudbild.jpg

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet. För unga som döms för allvarlig brottslighet ska de ersätta de avdelningar på särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för i dag. Verk­samheten ska anpassas till barn och ungas behov. Utgångs­punkten ska vara att barn och unga inte ska avtjäna straffet tillsammans med vuxna.

Ungdomsfängelserna ska stå klara den 1 juli 2026. Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen om införandet av särskilda ungdomsfängelser.

Kriminalvården kommenterar att myndigheten nu kommer behöva utreda och analysera hur den kan ta sig an ett sådant uppdrag på bästa sätt.

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023