Nu förbjuds försäljning av mikroplaster i EU

miljo-Nu-forbjuds-forsaljning-av-mikroplaster-i-EU-huvudbild.jpg

För att minska mängden plast som hamnar i miljön har EU-kommissionen beslutat att försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas.

EU-kommissionen har beslutat om ett försäljningsförbud för mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster. Produkter som berörs är bland annat granulat som används i konstgräsplaner, kosmetika, målarfärg, rengöringsmedel, sköljmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Förbudet av granulat som används i konstgräsplaner träder i kraft om åtta år, medan försäljningen av löst glitter redan förbjudits. Syftet med förbudet är att skydda miljön.

Förbudet har förts in i EU-förordningen Reach som tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. EU-kommissionen kommer att ta fram en vägledning till de nya reglerna som beräknas vara klar i december 2023.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023