Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nu förbjuds försäljning av mikroplaster i EU

miljo-Nu-forbjuds-forsaljning-av-mikroplaster-i-EU-huvudbild.jpg

För att minska mängden plast som hamnar i miljön har EU-kommissionen beslutat att försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas.

EU-kommissionen har beslutat om ett försäljningsförbud för mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster. Produkter som berörs är bland annat granulat som används i konstgräsplaner, kosmetika, målarfärg, rengöringsmedel, sköljmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Förbudet av granulat som används i konstgräsplaner träder i kraft om åtta år, medan försäljningen av löst glitter redan förbjudits. Syftet med förbudet är att skydda miljön.

Förbudet har förts in i EU-förordningen Reach som tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. EU-kommissionen kommer att ta fram en vägledning till de nya reglerna som beräknas vara klar i december 2023.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024