Regeringsförslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

social-Regeringsforslag-som-ror-skyddat-boende-huvudbild.jpg

I slutet av oktober beslutade regeringen om propositionen "Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende". Där föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet. 

I propositionen föreslås även att

  • skyddet mot umgänge med en våldsam förälder stärks
  • förutsättningarna för att skyddade boenden ska kunna tillgodose särskilda behov hos våldsutsatta stärks, till exempel på grund av funktionsnedsättningar eller hedersrelaterat våld och förtryck
  • det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att driva skyddat boende.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2024.

Publicerad 13 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

I ett beslut kritiserar JO en socialnämnd för hur handläggningen av ett ärende om tillfälligt utreseförbud enligt LVU gick till. Vår expert Carl-Gustaf Tryblom kommenterar här beslutet.

12 okt 2023