hammer lagkommentar till penningtvättsbrottslagen

Lagkommentaren är skriven av Marie Wallin, jurist och f.d. kammaråklagare. Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning arbetar med penningtvättsfrågor och risker kopplade till transaktioner.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till penningtvättsbrottslagen

Penningtvätt innebär kortfattat att illegala brottsvinster, och utbyten av sådana, integreras i det legala samhället. I Sverige motverkas penningtvätt genom två olika lagar, där penningtvättsbrottslagen (2014:307) är den ena.

Penningtvättsbrottslagen kom till 2014 med det uttalade syftet att både bekämpa penningtvätt och återta brottsvinster från de kriminella.

I denna lagkommentar kommenteras penningtvättsbrottslagen paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen. Den innehåller även hänvisningar till hur lagen hittills har tillämpats av de allmänna domstolarna.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning på ett eller annat sätt arbetar med penningtvättsfrågor och risker kopplade till transaktioner. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter såväl som förundersökningsledare och utredare inom Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. På den privata marknaden kan nämnas advokater och jurister samt tjänstemän vid banker, försäkringsbolag, mäklarbyråer, redovisningsbyråer och revisionsbolag. Även för andra som behöver orientera sig om vad den straffrättsliga dimensionen av penningtvätt innebär utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Författare

Marie Wallin

Jurist, f.d. kammaråklagare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Nu finns en ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Marie Wallin.

10 nov 2023

I avgörandet ”Advokatens överföringar” diskuterar HD straffansvar för en advokat som i sin yrkesutövning genomförde två överföringar med en veckas mellanrum från klientmedelskontot till andra personer än klienten.

2 nov 2023

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023