Mer information om risker vid berusning med lustgas

sjukvard-Mer-information-om-risker-vid-berusning-med-lustgas.jpg

Användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare. Regeringen ger nu Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte. Totalt avsätts 3 miljoner kronor.

Senast den 1 mars 2024 ska en gemensam redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet.

Publicerad 21 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023