Regeringen skyndar på utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

social-Regeringen-skyndar-pa-utredningen-om-ungdomskriminalitetsnamnder.jpg

Regeringen skjuter till mer resurser och förkortar utredningstiden för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget ska nu redovisas den 27 mars 2024.

En särskild utredare fick i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. Förslagen ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet. Principen om barnets bästa är utgångspunkt för utredningens arbete.

Publicerad 21 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023