Regeringen skyndar på utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

social-Regeringen-skyndar-pa-utredningen-om-ungdomskriminalitetsnamnder.jpg

Regeringen skjuter till mer resurser och förkortar utredningstiden för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget ska nu redovisas den 27 mars 2024.

En särskild utredare fick i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. Förslagen ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet. Principen om barnets bästa är utgångspunkt för utredningens arbete.

Publicerad 21 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023