Tingsrätten meddelar att Aurora-målet kommer att prövas i domstol

miljo-Tingsratten-meddelar-att-Aurora-malet-kommer-att-provas-i-domstol.jpg

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

I november förra året väcktes en talan om att den svenska staten i första hand ska anses ha kränkt fri- och rättigheter enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna (EKMR). Gruppen om 300 personer yrkar att staten agerat i strid med EKMR genom att bland annat ha underlåtit att vidta tillräckligt många och nog adekvata åtgärder för att kontinuerligt bidra till att begränsa klimatpåverkan. Den 21 mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i målet, och staten ges tre månader att bemöta stämningen med sitt eget yrkande.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023