Logga in

Glömt ditt lösenord?

Tingsrätten meddelar att Aurora-målet kommer att prövas i domstol

miljo-Tingsratten-meddelar-att-Aurora-malet-kommer-att-provas-i-domstol.jpg

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

I november förra året väcktes en talan om att den svenska staten i första hand ska anses ha kränkt fri- och rättigheter enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna (EKMR). Gruppen om 300 personer yrkar att staten agerat i strid med EKMR genom att bland annat ha underlåtit att vidta tillräckligt många och nog adekvata åtgärder för att kontinuerligt bidra till att begränsa klimatpåverkan. Den 21 mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i målet, och staten ges tre månader att bemöta stämningen med sitt eget yrkande.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024