Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

JO kritiserar nämnd som begärt körkortskopia vid utlämnande av allmänna handlingar

Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet bland annat inte efterforska vem en person är när hen begär att få ta del av en allmän handling. Här ger JO kritik till en nämnd som vid tre olika tillfällen kopierat en mans körkort och arkiverat handlingen, när mannen begärde att få del av allmänna handlingar. 

BAKGRUND

I en anmälan till JO klagade en man på socialtjänsten i en kommun. Mannen uppgav att han vid tre tillfällen hade hämtat ut allmänna handlingar hos socialtjänsten. Vid varje tillfälle kopierades hans körkort och kopian arkiverades. Enligt nämnden hade handlingarna lämnats ut i enlighet med gällande rutin. Körkortskopian sparades i akten eller journalen för att det skulle gå att följa om handlingarna lämnats ut och i så fall till vem.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

En myndighet får inte efterforska vem en person är när hen begär att få del av en allmän handling. Myndigheten får enbart undersöka personens syfte med begäran i den utsträckning som behövs för att den ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen, TF). Grundtanken bakom anonymitetsskyddet är att myndigheten, om identiteten på sökanden är känd, inte utan vidare bör föra den uppgiften vidare.

I ärendet framgår att nämnden vid tre tillfällen hanterat mannens begäran om att få ta del av allmänna handlingar i enlighet med socialtjänstens rutin. JO har inga invändningar mot att nämnden inom ramen för sin sekretessprövning kontrollerade mannens identitet. Däremot ställer sig JO frågande till att nämnden kopierade mannens körkort och arkiverade handlingen samt upprättade och arkiverade en kvittens. Dessa åtgärder var enligt JO inte nödvändiga för att nämnden skulle kunna pröva själva utlämnandefrågan, och innebar att mannens identitet fördes vidare. Det har inte framkommit några godtagbara skäl för nämnden att föra den uppgiften vidare. Åtgärden har därför inte varit lämplig med hänsyn till anonymitetsskyddet i TF.

Publicerad 12 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024