Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vad innebär de nya reglerna om omhändertagande av mobiltelefoner?

skola-Nya-reglerna-om-omhandertagande-av-mobiltelefoner.jpg

Den 1 augusti 2022 infördes nya bestämmelser om användningen av mobiltelefoner i skolan. Nu har rektor och lärare större möjligheter än tidigare att omhänderta mobiltelefoner i olika situationer. Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

Den 1 augusti 2022 infördes nya bestämmelser om användningen av mobiltelefoner i skolan. Genom de nya bestämmelserna 5 kap. 4 a–e §§ har lärare, rektorer och handledare ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner i olika situationer.

Användningen av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning kan begränsas under lektionstid, det framgår av 5 kap. 4 a §. Begreppet ”annan elektronisk kommunikationsutrustning” omfattar alla former av digitala föremål eller verktyg som elever kan använda som till exempel smarta klockor, surfplattor och andra digitala medier. Om det finns särskilda skäl får rektor eller lärare besluta att en elev får använda en mobiltelefon. Det gäller om det finns medicinska skäl eller om vårdnadshavare behöver kunna nå eleven vid en viss tidpunkt. Det finns också möjlighet för en elev att få ha mobiltelefonen som ett hjälpmedel för stöd eller särskilt stöd.

Av 5 kap. 4 b § framgår att rektor, en lärare eller en handledare som avses i 21 kap. 13 § får omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga störningar i undervisningen. Det kan till exempel vara fallet i omklädningsrum där elever riskerar att bli utsatta för fotografering eller filmning i intima situationer. Det är ofta inte fråga om något långt omhändertagande, mobiltelefonen ska lämnas tillbaka direkt efter lektionen, 5 kap. 4 c §.

Rektor får också besluta att mobiltelefoner ska samlas in vid varje skoldags början. I sådana fall ska föremålet återlämnas senast vid varje skoldags slut. Det framgår av 5 kap. 4 d §. Rektorns beslut får gälla högst ett år i taget. Oavsett om rektor vill fatta ett sådant beslut eller inte ska rektor ta fram rutiner för hanteringen av omhändertagande av mobiltelefoner. Det framgår av 5 kap. 4 e §.

Av Maria Bjurholm, skoljurist, JP Infonet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 18 nov 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy