Regeringen vill korta väntetiderna i hälso- och sjukvården

sjukvård_ny_Regeringen-vill-korta-väntetiderna-i-hälso--och-sjukvården.jpg

För att stärka regionernas arbete att uppnå vårdgarantin har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner tecknat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. Tilläggsöverenskommelsen omfattar 36 miljoner kronor. För att ta del av medlen ska regionerna genomföra insatser som syftar till att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter. Det innebär bland annat att:

 • arbeta proaktivt med att snabbare erbjuda väntande patienter vård hos annan vårdgivare i de fall det finns risk att patienten får vänta längre än vårdgarantins tidsgränser
 • intensifiera regionöverskridande samverkan för att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter
 • regiongemensamt genomföra insatser för information om vårdgarantin, både till patienter och vårdpersonal
 • vid omförhandling eller ny upphandling av avtal, analysera hur avtalsvillkoren kan utformas så att de bidrar till en ökad användning av tillgänglig kapacitet.

Publicerad 17 maj 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

14 jun 2022

En region avslog en mans begäran att få ta del av sin mammas journaler eftersom det inte fanns något samtycke från mammans förvaltare.

14 jun 2022

Riksdagen har riktat fyra uppmaningar till regeringen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjning innebär bland annat att på kort och lång sikt säkerställa att en verksamhet har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

12 maj 2022