Regeringen vill korta väntetiderna i hälso- och sjukvården

sjukvård_ny_Regeringen-vill-korta-väntetiderna-i-hälso--och-sjukvården.jpg

För att stärka regionernas arbete att uppnå vårdgarantin har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner tecknat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. Tilläggsöverenskommelsen omfattar 36 miljoner kronor. För att ta del av medlen ska regionerna genomföra insatser som syftar till att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter. Det innebär bland annat att:

 • arbeta proaktivt med att snabbare erbjuda väntande patienter vård hos annan vårdgivare i de fall det finns risk att patienten får vänta längre än vårdgarantins tidsgränser
 • intensifiera regionöverskridande samverkan för att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter
 • regiongemensamt genomföra insatser för information om vårdgarantin, både till patienter och vårdpersonal
 • vid omförhandling eller ny upphandling av avtal, analysera hur avtalsvillkoren kan utformas så att de bidrar till en ökad användning av tillgänglig kapacitet.

Publicerad 17 maj 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

28 okt 2022

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden.

7 sep 2022

Lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare.

23 aug 2022