Krav på folkhögskolorna när undersköterska ska skyddas

sjukvard_Krav_pa_folkhogskolorna_nar_underskoterska_ska_skyddas.jpg

Den 1 juli nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det kommer då att krävas ett bevis utfärdat av Socialstyrelsen för att få använda titeln i yrkesverksamhet. Grunden för att kunna få ett bevis kommer vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande kompetens.

I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen som föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 12 dec 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023