Logga in

Glömt ditt lösenord?

10 viktiga nyheter för tobaksvaror som säljs i EU

Europeiska kommissionen presenterar idag 10 viktiga nyheter för alla nya tobaksvaror som säljs inom den europeiska unionen. För de varor som redan producerats får tillverkaren ett år på sig att sälja av lagret.

1) Större, obligatoriska varningsbilder
Hälsovarningar med bild, text och rökavvänjningsinformation ska täcka 65 procent av fram- och baksidan på cigarettpaket och rulltobaksförpackningar. Bilderna ska illustrera riskerna med rökning för att avskräcka människor från att börja röka eller få dem att sluta.

2) Förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak
Cigaretter och rulltobak får inte längre innehålla smaktillsatser som mentol, vanilj eller godis som döljer smaken och doften av tobak. När det gäller produkter med en marknadsandel på över 3 procent (t.ex. mentol) börjar förbudet att gälla först 2020.

3) Ny information om tobaksrök
Märkningen av halten tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter och rulltobak ska ersättas med informationstexten ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”. Forskning har visat att uppgifter om halten tjära, nikotin och kolmonoxid är vilseledande för konsumenterna eftersom det får dem tro att vissa produkter är mindre hälsofarliga. Den nya informationstexten ger en sannare bild av hälsoriskerna.

4) Förpackningar får inte vara vilseledande eller innehålla reklam
Cigarettpaket ska vara rätblocksformade så att varningsbilderna syns ordentligt. Slimcigaretter och andra paket som inte följer standard förbjuds. Förpackningar med färre än 20 cigaretter får inte heller säljas. 10-pack som särskilt lockar unga med mindre pengar kommer därför att helt försvinna från marknaden. Reklam och/eller vilseledande inslag på förpackningarna är inte tillåtna.

5) Obligatorisk elektronisk rapportering om ingredienser
För att samla in mer information om tobaksingredienserna och deras hälso- och beroendeeffekter måste tillverkare och importörer rapportera vilka ingredienser som finns i de tobaksvaror som de släpper ut på EU-marknaden. Uppgifterna ska redovisas i ett standardiserat elektroniskt format.

6) Säkerhets- och kvalitetskrav för e-cigaretter
Tobaksdirektivet förbjuder inte e-cigaretter. För första gången införs i stället vissa säkerhets- och kvalitetskrav för e-cigaretter som innehåller nikotin. Eftersom nikotin är ett giftigt ämne anger direktivet högsta tillåtna nikotinhalt och maxstorlek för patroner och vätskebehållare.

7) Förpacknings- och märkningsregler för e-cigaretter
Hälsovarningar för e-cigaretter blir obligatoriska. De ska informera om att e-cigaretter innehåller nikotin och inte bör användas av icke-rökare. Förpackningen ska också ha en innehållsdeklaration, information om nikotininnehållet och en bipacksedel med bruksanvisning och information om skadliga effekter, riskgrupper och beroendeframkallande egenskaper och giftighet.

8) Övervakning och rapportering av nya rön om e-cigaretter
Eftersom e-cigaretter är en relativt ny produkt där man inte vet så mycket om riskerna införs övervaknings- och rapporteringskrav för tillverkare och importörer, medlemsländerna och kommissionen.

9) Möjlighet att förbjuda distansförsäljning över gränserna
EU-länderna får förbjuda distansförsäljning av tobaksvaror över gränserna för att förhindra att konsumenterna – särskilt ungdomar – köper produkter som inte uppfyller kraven i direktivet.

10) Åtgärder mot olaglig handel
För att bekämpa den olagliga handeln med tobaksvaror införs bland annat ett spårningssystem för den lagliga distributionskedjan och en säkerhetsdetalj på förpackningarna som består av en synlig och en osynlig del. 

Alla EU-rättsliga nyheter hittar du i informationstjänster JP EUnet. Är du intresserad av att bevaka livsmedelsområdet finns tjänsten JP Livsmedelsnet

Publicerad 20 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy