Vilka är kraven för att få ett stadigvarande serveringstillstånd?

För att få servera alkohol på restauranger finns flera krav på matserveringen. Kraven omfattar både restaurangens köksutrustning och typ av mat. När en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkommer ska handläggaren i kommunen bedöma köket och matutbudet enligt alkohollagen. I den här artikeln visar JP Infonets expert Rolf Frödin hur en sådan bedömning ska göras och vad som ska anses vara ”matutbud”, ”kvalitet” och ”den allmänna standarden”.

Tidigare alkohollag (1994:1738) krävde ett välrustat kök för allsidig matlagning för att ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten skulle meddelas. Livsmedelsinspektörerna bedömde köken och skrev ut ett godkännande om köken uppfyllde kriterierna för allsidig matlagning. Det var krav på att varma maträtter skulle serveras och all mat skulle lagas från grunden på serveringsställena, vilket gjorde att Sous-vide baserad mat inte var tillåten.

Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medförde en del förändringar. I kap 8 § 15 1-2 stycket i alkohollagen framgår att ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering.

Hur ska då bedömningarna om exempelvis vad som anses vara ”ett varierat utbud av maträtter” göras? Rolf Frödin reder i artikeln, som du kan ladda ner, ut alla frågetecken. 

Senast uppdaterad 2 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området