Så här ser Brexit ut i praktiken

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om fortsatt EU-medlemskap. När rösterna hade räknats stod det klart att en majoritet av britterna ville lämna unionen. Resultatet visade även att vissa regioner ville behålla medlemskapet. För första gången i EU:s historia ska ett land nu lämna unionen.

Storbritanniens folkomröstning år 2016 blev historisk när det stod klart att landet hade röstat emot ett fortsatt EU-medlemskap. För första gången i gemenskapens och unionens historia skulle en medlemsstat komma att åberopa artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (FEU). Fram tills nu har endast regionerna Algeriet (1962), Grönland (1985), och Saint-Barthélemy (2012) lämnat respektive frigjort sig inom unionen. Algeriet och Saint-Barthélemy var en del av Frankrike och Grönland följde med Danmark i inträdet år 1973.

Här går jurist och redaktör Gustav Moleklint igenom hur Storbritanniens utträde kommer att se ut i praktiken. Inledningsvis landets anmälan om att lämna unionen, förhandlingarna om hur villkoren för utträdet kommer se ut, avtalets godkännande och slutligen det formella utträdet. Gustav diskuterar även konsekvenserna av utträdet och hur Storbritannien nu måste förhålla sig till framtida samarbetsförhållanden. Ladda ner dokumentet för att läsa vidare! 

Allt vårat material som rör EU-rätt hittar du samlat i JP EUnet. Läs mer om informationstjänsten här! 

Senast uppdaterad 7 sep 2016

Mer om EU

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området