Krav på medlemskap i EU

Nya länder ansluter sig till EU genom inträde. Och för att bli medlem krävs att landet uppfyller flera villkor. Dessa anslutningskriterier, som framgår av artikel 49 i EU-fördraget, kallas för Köpenhamnskriterierna. De antogs av Europeiska rådet år 1993 och definierar vad som gäller för en europeisk stat som vill bli medlem i EU och består av ett politiskt, ett ekonomiskt och ett administrativt krav.

Jurist och redaktör Gustav Moleklint går här igenom Köpenhamnskriterierna och vad de tre kraven omfattar. Han tar även upp hur en europeisk stat definieras och hur det europeiska rådet tolkat definitionen tidigare när bland annat Marocko och Turkiet ansökt om medlemskap. Läs mer genom att ladda ner dokumentet. 

Allt vårat material som rör EU-rätt hittar du samlat i JP EUnet. Läs mer om informationstjänsten här! 

Senast uppdaterad 7 sep 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området