Klassas det som trepartshandel när kund och leverantör är svenska, men förädling och transport sker från ett annat EU-land?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning inom moms och skatterätt med Jan Kleerup.

Den svenska kunden A köper en vara av den svenska leverantören B. B skickar varan till ett annat EU-land där den förädlas av företaget C. Kunden A står för frakten som skickas genom ett logistikföretag. Företaget C förädlar varan som sedan sändes till kunden A. Leverantör B skickar en faktura sin kund A utan moms. Ska det lämnas någon periodisk rapport avseende detta? Är det C som ska upprätta den periodiska rapporten och kunden A som redovisar moms enligt EU-regler (ingående och utgående moms)? I detta fall kan det väl inte röra sig om trepartshandel? Är inte B skyldig att ställa ut fakturan till A med svensk moms då dessa båda parter är svenska?

Svar: C synes utföra arbetet åt B och skickar då förmodligen fakturan till B för detta arbete. För att utgöra ett unionsinternt förvärv ska då två krav vara uppfyllda, dels ska det gälla en gränsöverskridande transport och dels ska säljaren ange köparens VAT nummer i ett annat medlemsland på fakturan. I detta fall har B inte levererat skinnet i det andra EU-landet då A står för transportkostnaden. Eftersom A är ett svenskt företag som inte synes har ett VAT nummer i ett annat medlemsland är det inte att anse som ett unionsinternt förvärv. Svensk moms ska därför debiteras och redovisas av B. Någon förvärvsmoms ska då inte redovisas av A och någon periodisk rapport blir då inte heller aktuell.  C synes endast förädla skinnet och är inte mellanman i transaktionen. Det är då inte fråga om trepartshandel. C torde debitera B utan moms för sitt förädlingsarbete och B ska då redovisa förvärvsmoms för detta. C ska då ta upp transaktionen i en periodisk rapport i sitt hemland.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Senast uppdaterad 15 sep 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området