Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem? – JP Infonet

Kan man kräva att elever som har skridskor hemma tar med dem?

Fråga:

Får en skola begära att de elever som redan har t.ex. skridskor eller pulka, tar med utrustningen till skolan för att genomföra en aktivitet eller måste skolan stå för utrustning till samtliga? Skolan ordnar utrustning till de som saknar egen utrustning.

Svar:

Enligt 10 kap. 10 § skollagen (2010:800) ska utbildningen vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det följer vidare enligt 11 § samma kapitel att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med det sistnämnda avses främst enstaka kostnader i form av t.ex. buss- eller tunnelbanebiljett.

skola_skridskor_fraga16x9.jpg


Det framgår vidare av andra stycket 10 kap. 11 § skollagen att i samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri är en viktig grundprincip. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och tillgången till utbildning får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar.

En skola bör därför kunna tillhandahålla den utrustning som krävs för deltagande i utbildningen. Om t.ex. skridsko- eller pulkaåkning är obligatoriska moment ska skolan tillhandahålla utrustning till de elever som saknar egen utrustning om kostnaden för utrustningen inte är att anse som obetydlig.

Skolan kan givetvis be elever att i möjligaste mån ta med sig egen utrustning. Skolan kan dock inte ställa tvingande krav på att utrustning tas med. Några sanktionsmöjligheter som att t.ex. stänga ute en elev från utbildningen om eleven tros ha egen utrustning men inte har tagit med den, finns inte. Det är även olämpligt att endast ha ett exakt antal låneexemplar grundat på vilka som har uppgett att de har egen utrustning respektive saknar utrustning. Det kan nämligen alltid finnas ett antal individer som antingen glömmer utrustningen hemma eller påstår sig ha gjort det för att dölja det faktum att familjen saknar ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla utrustningen.

Senast uppdaterad 12 feb 2019

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området