JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Brottmål samtliga domar och relevanta beslut inom straffrätt. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Brottmål bevakar samtliga nya rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Om du arbetar med straffrätt på exempelvis en advokatbyrå, åklagarkammare eller forskar vid en juridisk fakultet är JP Rättsfallsnet–Brottmål tjänsten för dig. Här samlas all praxis på området och skapar verktyg för arbete med brottmålsprocesser, forskning och statistik.