Tjänsten för dig som handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder i enlighet med lagen. JP Rättsfallsnet­—Bostadsanpassning ger dig svar på hur lagen tillämpas.

I JP Rättsfallsnet—Bostadsanpassning får du rättsfall som har avgjorts med stöd av lagen av Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Nya domar bevakas och publiceras löpande. På så sätt får du tillgång till de avgöranden som har betydelse för dig och ditt arbete, samtidigt som du aldrig missar ny praxis.

JP Rättsfallsnet—Bostadsanpassning ger dig underlag för handläggning av bostadsanpassningsbidrag och kan användas för att få en enhetlig och rättssäker hantering.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler andra aktuella tjänster. Läs mer om dem här.