JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Behöver du tillgång till alla avgöranden som rör skollagstiftningen? För dig som kommer i kontakt med skoljuridiska frågor och skolans lagstiftning som till exempel kommunanställd eller vid en friskola kan JP Rättsfallsnet–Skola vara ett värdefullt verktyg.  

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–Skola hämtar domar och beslut.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.   

JP Rättsfallsnet–Skola bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna.

För dig som också behöver förhålla dig till skollagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.