Tjänsten för dig som arbetar med trafikfrågor inom kommun, landsting och privat sektor.

Är du handläggare och arbetar med frågor om färdtjänst, parkeringstillstånd eller skolskjuts? Med JP Trafiknet får du ett effektivt verktyg för att kunna ta rättssäkra beslut.

Med JP Trafiknet får du en fullständig bevakning av trafikrätten, med ständig tillgång till ny lagstiftning och de senaste avgörandena.

Våra egna jurister och experter inom till exempel färdtjänst, körkort, parkering och parkeringstillstånd för rörelsehindrade delar med sig av klargöranden och informativa texter. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i handläggning och beslutsfattande.

I JP Trafiknet får du tillgång till:

  • 6 blanketter och checklistor
  • 100 expertanalyser
  • över 660 referat
  • över 11 120 domar och beslut

Du får även en effektiv sökordsbevakning och veckovisa nyhetsbrev som gör att du alltid kan ta del av det senaste materialet och hålla dig uppdaterad.  I JP Trafiknet finns även en ämnesguide som är en ingång till olika ämnesområden. Den tar dig smidigt vidare till aktuell lagstiftning eller rättspraxis. Allt för att göra det enklare för dig att hitta rätt.