Juridisk information och beslutsstöd inom IT-rätt och dataskydd

IT-rätt är ett juridiskt begrepp som inkluderar allt avseende informationsteknik (IT) och spänner över flera olika rättsområden som exempelvis avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. IT-rätt som begrepp är ännu inte definierat i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, men rör allt från användning av datorer och internet vid hantering av information, till telekommunikation och olika slags medieformer. 

IT-rätt innefattar även frågor gällande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter, företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera. IT-rättsliga ärenden kan exempelvis avse frågor om licenser, outsourcing, domännamn och onlinetjänster.  

Som stöd i ditt arbete med IT- och dataskyddsfrågor erbjuder vi webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, fri frågeservice för frågor om GDPR samt blanketter och checklistor. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner i alla led och ger därför vägledning även via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning.    

Rådgivning inom dataskydd

Rådgivning inom dataskydd

Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till!

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom dataskydd

Kundanpassade utbildningar inom dataskydd

Vi erbjuder utbildning inom dataskyddsområdet anpassad efter dig och dina kollegors behov och önskemål.

Läs mer
Webbkurs i GDPR

Webbkurs i GDPR

Få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa.

Läs mer om webbkursen

Nyheter