Rättsfallsdatabasen med all praxis som rör immaterial- och marknadsområdet.

JP Rättsfallsnet—Immaterialrätt är tjänsten för dig som arbetar med immaterialrättsliga frågor vid en advokat- eller patentbyrå, på domstol eller i en intresseförening. Här hittar du alla domar som rör rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken, mönsterskydd och upphovsrätt. I tjänsten finns även domar som rör marknadsrätt, konkurrensrätt och IT-rätt. Alla andra rättsområden är bortsorterade.

I databasen samlas domar och beslut från Patent- och marknadsöverdomstolen, Patent- och marknadsdomstolen, Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten, EU-domstolen, de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Du hittar även avgöranden som rör domännamnstvister från Internetstiftelsen i Sverige samt JO-beslut. Nytt material publiceras dagligen i tjänsten och kvalitetsgranskas av våra jurister. 

Med JP Rättsfallsnet—Immaterialrätt får du alla domar inom området samlat på ett ställe. Det ger dig en komplett bevakning samtidigt som du enkelt hittar det du söker efter. Innehållet är strukturerat enligt ämnen och specialdomstolar och är fullt sökbart med vår sökfuntion.