Rättsfallstjänsten med avgöranden från EU-domstolen, Tribunalen och förslag till dom från Generaladvokaterna vid EU-domstolen.

JP Rättsfallsnet–EU ger dig tillgång till all EU-praxis. För dig som arbetar övergripande med EU-rätt ger tjänsten en komplett bevakning och tillgång till samtliga domar och beslut som har betydelse för ditt arbete.

I JP Rättsfallsnet–EU finns alla EU-domstolens och Tribunalens domar på svenska. Tjänsten inkluderar självklart förslag till dom från Generaladvokaterna. EU-domstolen är inte bunden att följa förslagen när den avgör i sak men de kan innehålla intressant argumentation och tjäna som vägledning för den verksamme jurister eller handläggaren.

EU:s rättspraxis innehåller såväl allmänna principer som tolkningar av EU:s rättsakter. Alla medlemsstater är bundna till gemenskapsrätten och den kan tillämpas mer eller mindre direkt av svenska myndigheter och domstolar. Det innebär att EU-rätten både är ett självständigt rättssystem och integrerat i den svenska rättsordningen. För att inte missa viktiga avgöranden eller beslut är det därför viktigt att undersöka om det även finns avgöranden på EU-nivå.