I den här interaktiva webbkursen går jurist Katrin Edström igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA – innebär i praktiken. Katrin Edström utbildar chefer, HR och skyddsombud inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetstagare ska du veta vad som förväntas av dig i ditt arbete. Både arbetsgivare och arbetstagare måste också ha kunskap om det ansvar man har i sina roller. 

Kursen passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. Den går även att beställa i SCORM-format för uppladdning på egen läroplattform samt med engelsk textning. 

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

E-learning på dina villkor

Kursen är ca 50 minuter lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.