Kurs

Rättsmedicinsk bevisning i praktiken

Rättsmedicinsk bevisning i praktiken

Om kursen

Vad kan man utläsa av ett rättsintyg? När bör man ifrågasätta innehållet? Vilka slutsatser kan man egentligen dra av innehållet i en patientjournal och vilken relevans har det om det finns ett rättsintyg? När är det läge att skaffa en second opinion och vart vänder man sig då? Hur gör man med utredningskostnaderna, kan de ersättas?

Under den här utbildningen ligger fokus på rättsmedicin och medicinsk bevisning – ett rättsområde där det finns mycket att hämta för alla som arbetar med i första hand brottmål. Utbildningen är helt inriktad på hur man använder sig av den medicinska bevisningen i praktiken, vad den säger och hur man kan ha nytta av den.

Kursen vänder sig till alla jurister som behöver lära sig mer om och bedöma rättsmedicinsk bevisning.

Kursledare är advokaterna Lotta Wirén och Annika Nisser, delägare i Krim advokater. Både Annika och Lotta har lång erfarenhet som både försvarare och målsägandebiträde och delar ett intresse för rättsmedicin. De har därför båda utbildat sig särskilt inom rättsmedicin under åren. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera de rättsmedicinska frågeställningar som man som brottmålsadvokat ofta ställs inför. Utbildningen är uppdelad i två delar: En teoretisk del och en del som mer fokuserar på case. Kursen riktar sig till dig som är verksam jurist/advokat inom brottmål.

Programpunkter

 • Kvalitén hos den medicinska bevisningen
 • Rättsintygets och dess utfärdares ställning och status
 • Vad är egentligen en FD-läkare?
 • Hur förhåller man sig till läkares fackspråk?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Straffrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Lotta Wirén

Kursledare

Lotta Wirén Advokat och delägare, Krim advokater

Lotta Wirén  är advokat och delägare i Krim advokater. Lotta har lång erfarenhet som både försvarare och målsägandebiträde. Hon håller kurser inom straffrätt för JP Utbildning.

Annika Nisser

Kursledare

Annika Nisser Advokat och delägare, Krim advokater

Annika Nisser är advokat och delägare i Krim advokater. Annika har lång erfarenhet som både försvarare och målsägandebiträde. Hon håller kurser inom straffrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Rättsmedicinsk bevisning i praktiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Straffrättsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
 • JP RättsfallsnetBrottmål

  JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
 • JP RättsfallsnetLRV

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

I ”Glassplittret i väskan” kommer HD fram till att en kvinna som berättat om en annan persons brottslighet ska få strafflindring. Vår expert Dennis Martinsson funderar över vad som – trots att strafflindringsgrunden är ny – egentligen framkommer i det aktuella avgörandet.

24 maj 2023

Regeringen föreslår bland annat att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. 

27 apr 2023

”Fentanylstölden” är ett i raden av avgöranden som behandlar frågan om strafflindring efter beaktande av de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken. 

27 apr 2023