Kurs - Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan

Stod_sarskilt_stod_och_atgardsprogram_i_skolan16x9.jpgElevers rätt till särskilt stöd är ett mycket viktigt område i skolans verksamhet och åtgärdsprogram är det centrala dokumentet som används på området. Alla elever som har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen har rätt till ett åtgärdsprogram.

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring särskilt stöd och åtgärdsprogram med särskilt fokus på de praktiska förändringar som den nya skollagen innebär. Stor vikt läggs vid de frågor som just nu är aktuella ute i verksamheterna, däribland gränsdragningen mellan särskilt stöd och övriga insatser som görs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål och när åtgärdsprogram ska upprättas.

Den praxis som uppstått vid överklagande av åtgärdsprogram tas också upp precis som Skolverkets nya allmänna råd. Även de förändringar i regelverket som började gälla den 1 juli 2014 kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra med ledarroll, lärare, specialpedagoger och andra som arbetar med dessa frågor inom såväl kommunala som fristående skolor.

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter:

  • Särskilt stöd, vad innebär det?
  • Skolans skyldighet och elevens rättigheter
  • Gränsdragningsfrågor mot andra insatser
  • Åtgärdsprogram
  • Ändringar på gång

Kontakt

Har du frågor om kursen Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.