Kurs

NPF i arbetslivet

NPF i arbetslivet

Om kursen

Den ökade ohälsan i vårt samhälle är en utmaning som varit aktuell under lång tid. Under senare år har kunskapen och förståelsen för hur autism och ADHD kan komma till uttryck även hos vuxna fått ökat utrymme. Ökad kunskap om autism och ADHD/ADD kan vara en viktig nyckel för att påverka den utveckling som finns i samhället i dag.

Som chef med arbetsmiljöansvar ska du kunna anpassa arbetsuppgifterna utifrån varje medarbetares förutsättningar. Vad som kan behövas för att vi ska kunna utföra vårt arbete blir då avgörande för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Med det som bakgrund tar denna kurs avstamp i arbetsmiljölagstiftningen men även i de krav på aktiva åtgärder som, enligt diskrimineringslagen, finns för att främja likabehandling. Vi kommer också att belysa vad skillnaden är mellan så kallade neurotypiska individer och personer med autism eller ADHD/ADD samt vad det kan få för konsekvenser i vardagen. Hur arbetsmiljölagstiftningen kan vara ett konkret verktyg för att skapa en hållbar arbetsmiljö för alla kommer också att diskuteras.

Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och diskrimineringslagen rekommenderas men är inte ett krav för att kunna delta.

Programpunkter

 • Introduktion till AML och diskrimineringslagen med utgångspunkt i anställningen
 • Vad innebär NPF och hur kan det komma till uttryck?
 • Vi ligger alla på spektrumen – vad kan ökad kunskap om detta innebära för mig?
 • En NPF-vänlig arbetsmiljö är nödvändig för några men är hälsofrämjande för alla – hur kan befintlig lagstiftning användas på ett konkret sätt?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katrin Edström

Kursledare

Katrin Edström VD, Arbetsrättsrådgivarna

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NPF i arbetslivet

Tillfälle: den 26 januari 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NPF i arbetslivet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NPF i arbetslivet

Tillfälle: den 26 januari 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NPF i arbetslivet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023