Kurs

Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Om kursen

Arbetsmiljö är ett brett begrepp vilket kan sammanfattas genom allt som påverkar dig och mig på jobbet. Den här grundkursen i systematiskt arbetsmiljöarbete är framtagen och relevant för dig som arbetar som arbetsmiljöansvarig, HR eller chef. 

Man delar ofta upp arbetsmiljön i fysisk arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö, i realiteten hänger dessa ofta ihop. Arbetsmiljön påverkar alla som jobbar i organisationen liksom både produktivitet och resultat. Således är det en viktig men även intressant fråga för alla arbetsgivare.

Det finns omfattande reglering när det kommer till arbetsmiljö. En utmaning för arbetsmiljöansvariga, chefer och HR är att förstå hur dessa olika regler förhåller sig till varandra och vad man själv behöver ha uppmärksamhet på samt förhålla sig till.

Andra vanliga utmaningar är att veta hur man gör i praktiken för att följa de legala kraven och åstadkomma ett arbetsmiljöarbete i realiteten. En bra grund i arbetsmiljöarbetet är att utveckla eller vidareutveckla processerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

I denna kurs kommer vi ha fokus på just systematiskt arbetsmiljöarbete och behandla de legala ramarna och vad de innebär, hur man kan göra i praktiken och vad det kan leda till. Kursen kommer att varva föreläsningar med reflektion och diskussioner. Du förväntas inte ha några förkunskaper inför kursen.

Programpunkter

 • Arbetsmiljö och arbetsmiljöregleringen
 • Arbetsmiljöansvar och roller
 • Varför arbetsmiljöarbete?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – en arbetsprocess
 • SAM-hjulet
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljörutiner, arbetsmiljöpolicy och dokumentation
 • Stödprocesser
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Susanne Davour

Kursledare

Susanne Davour Jurist och organisationskonsult, Davour Konsult AB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Tillfälle: den 9 november 2022 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Tillfälle: den 9 november 2022 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022