Kurs – Grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete

grundkurs-i-systematiskt-arbetsmiljoarbete.jpg

Arbetsmiljö är ett brett begrepp om skulle kunna sammanfattas som allt som påverkar dig och mig på jobbet. Man delar ofta upp arbetsmiljön i fysisk arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö och i realiteten hänger dessa ofta ihop. Arbetsmiljön påverkar alla som jobbar i organisationen liksom både produktivitet och resultat och är en viktig och intressant fråga för alla arbetsgivare.

Det finns omfattande reglering när det kommer till arbetsmiljö och en utmaning som finns för arbetsmiljöansvariga, chefer och HR är att förstå hur dessa olika reglerna förhåller sig till varandra och vad man själv behöver ha uppmärksamhet på och förhålla sig till.

Andra vanliga utmaningar är att veta hur man gör i praktiken för att dels följa de legala kraven, dels åstadkomma ett arbetsmiljöarbete i realiteten. En bra grund i arbetsmiljöarbetet är att utveckla eller vidareutveckla processerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. I denna kurs kommer vi ha fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och behandla dels de legala ramarna och vad de innebär, dels hur man kan göra i praktiken och vad det kan leda till.

Kursen kommer att varva föreläsningar med reflektion och diskussioner.

Kursledare

Susanne Davour

Jurist och organisationskonsult, Davour Konsult AB

Programpunkter:

Områden som kommer tas upp under kursen är:

  • Arbetsmiljö och arbetsmiljöregleringen
  • Arbetsmiljöansvar och roller
  • Varför arbetsmiljöarbete?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – en arbetsprocess
  • SAM-hjulet
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljörutiner, arbetsmiljöpolicy och dokumentation
  • Stödprocesser
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö