Kurs

BAM – Bättre arbetsmiljö

BAM – Bättre arbetsmiljö

Om kursen

BAM – Bättre arbetsmiljö är en grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Alla chefer behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, samverkan, uppgiftsfördelning, undersökningar och riskbedömningar i arbetsmiljön samt vad som får oss att må bra i arbetet. Även skyddsombud behöver kunskaper om dessa områden eftersom de har i uppgift att vaka över arbetsmiljön och uppmärksamma arbetsgivaren på brister.

Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv gällande arbetsmiljön och ger grundläggande arbetsmiljökunskaper. Du som deltagare kommer att lämna utbildningen med bättre kunskaper inom såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under kursen kommer teoretiska moment att varvas med gruppövningar.

Kursen vänder sig till dig som chef eller skyddsombud, men passar även dig som på annat sätt kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor i din arbetsroll. Vidare krävs inga förkunskaper för att kunna delta i utbildningen.

Programpunkter

Dag 1

 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Regelverket
 • Samverkan
 • En arbetsmiljöfrågas väg
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Dag 2

 • Upptäcka och hantera risker
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Främja eller förebygga?

Dag 3

 • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Första hjälpen och krisstöd

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jessica Deinoff

Kursledare

Jessica Deinoff är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: BAM – Bättre arbetsmiljö

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023