Uppstartspaket 2 – Kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet

Ett nytt EU-gemensamt regelverk för drönaranvändning börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 vilket innebär nya krav på såväl pilot och operatör som själva drönaren. För att hjälpa er att efterleva de nya kraven på drönaroperatörer erbjuder vi ett uppstartpaket som är inriktat på efterlevnad av reglerna för kamerabevakning och dataskydd.

Uppstartspaket drönare.jpg


Uppstartspaket 2
– Kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet

Webbsänd utbildning (halvdag); grunder i kamerabevakning och vad som är viktigt att tänka på när det gäller drönaranvändning.

  • Grundläggande begrepp och principer inom dataskydd.
  • Hantering av personuppgifter enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR.
  • Tillståndskrav och informationskrav.

Workshop via länk (halvdag) för säker och lagenlig användning av kameraförsedda drönare.

  • Hur uppfyller er organisation kraven enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen?
  • Vilka ansvarsområden bör bäras av olika delar av organisationen?
  • Finns det andra delar av er organisation som behöver involveras?

Kamerabevakningspaketet kan också ges som ett allmänt paket utan koppling till drönaranvändning.

Vi erbjuder även Uppstartspaket 1 – Drönaroperatör, som är inriktat på det operativa ansvaret vid drönaranvändning.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Läs mer om kundanpassade utbildningar inom dataskydd och drönarjuridik.