hammer lagkommentar till lagen om målsägandebiträde

Lagkommentaren är skriven av Jakob Sindahl. Kommentaren är praktiskt inriktad och vänder sig i första hand till jurister som i sitt yrke tillämpar lagen om målsägandebiträde.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om målsägandebiträde

En förundersökning och efterföljande rättegång kan vara krävande för en målsägande. Därför har han eller hon i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en erfaren jurist som på olika sätt ger målsäganden stöd under förundersökningen och rättegången. Lagen (1988:609) om målsägandebiträde bestämmer när och hur ett målsägandebiträde förordnas.

Den här kommentaren går igenom hur lagen om målsägandebiträde ska tillämpas. Den inleds med en genomgång av huvuddragen i de ändringar som gjorts i lagen sedan den trädde ikraft. Därefter gås lagens paragrafer igenom med hänvisningar till förarbeten, avgöranden från Högsta domstolen och refererade avgöranden från hovrätterna.

Kommentaren är praktiskt inriktad. Den vänder sig i första hand till jurister som i sitt yrke tillämpar lagen om målsägandebiträde.

Författare

Jakob Sindahl

Tf. assessor Svea hovrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023

Vår expert Karoline Fridolf analyserar Högsta domstolens dom ”Vapenattrappen”.

1 sep 2023