hammer lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lagkommentaren är författad av Lisa Waltersson som kommenterar lagen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) tillkom i början av 1960-talet. I lagen finns särskilda bestämmelser om handläggning av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt 21 år. Lagen är ett komplement till rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2–30 b §§ samt 40–41 §§ tar sikte på barn och unga som har fyllt 15 år medan bestämmelserna i 31–38 §§ tar sikte på barn som inte har fyllt 15 år. I 39 § finns en bestämmelse som handlar om samverkan mellan kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare.

I kommentaren behandlas bestämmelserna paragrafvis. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar unga lagöverträdare. Det kan exempelvis handla om polisanställda, åklagare, domare och advokater, men också den som arbetar inom socialtjänsten. Kommentaren riktar sig även till forskare inom området samt juridikstuderande.

Författare

Lisa Waltersson

Kansliråd vid Justitiedepartementet, enheten...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till rättegångsbalken

    Lagkommentar till rättegångsbalken skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Nyheter

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021