hammer lagkommentar till knivlagen

Lagkommentaren är författad av Szílard Rado som kommenterar lagen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till knivlagen

Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) syftar till att begränsa förekomsten av knivar och andra tillhyggen som kan användas vid brott.

Enligt knivlagen är det förbjudet att inneha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

I denna lagkommentar kommenteras knivlagen paragraf för paragraf. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning tillämpar knivlagen. Det kan exempelvis handla om polisanställda, åklagare, domare och advokater. Kommentaren riktar sig även till forskare inom området samt juridikstuderande.

Författare

Szilárd Rado

Administrativ direktör, Södertörns tingsrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Nu finns en ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Marie Wallin.

10 nov 2023

I avgörandet ”Advokatens överföringar” diskuterar HD straffansvar för en advokat som i sin yrkesutövning genomförde två överföringar med en veckas mellanrum från klientmedelskontot till andra personer än klienten.

2 nov 2023

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023