Webbinarium: Hur påverkar klienterna jämställdheten på advokatbyråerna?

Delägarskap på en advokatbyrå är nära förknippat med advokatens förmåga att attrahera klienter och ärenden. Advokatbyråerna har en mycket viktig roll för att skapa lika förutsättningar för manliga och kvinnliga advokater att bygga den förmågan. Data indikerar att köpare av advokattjänster säger sig ha preferenser för egenskaper hos sina advokater som, enligt socialpsykologisk forskning, oftast förknippas med kvinnor. Varför köps då en klar majoritet av advokattjänster från manliga advokater?

Vi diskuterar ämnet utifrån en rapport som är resultatet av ett samarbete mellan Cirio Advokatbyrå, analysföretaget Regi och arbetspsykologen Jens Näsström, supporterad med enkätdata av bland annat Sveriges Bolagsjurister.

Med den här diskussionen vill vi öppna upp för dialog med deltagarna, för att tillsammans komma fram till konkreta aktiviteter som klienter och byråer kan göra för att driva på utvecklingen. 

Jobbar du som jurist och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter just ditt behov? Testa juristpaketet kostnadsfritt.

Webbinariet erbjuds i samarbete med analysföretaget Regi och Cirio Advokatbyrå.  

regi_logo_black copy.jpg Cirio logo.jpg
David Frydlinger

Medverkande

David Frydlinger Delägare och managing partner, Cirio advokatbyrå
Emma Dansbo

Medverkande

Emma Dansbo Delägare, Cirio advokatbyrå
Jens Näsström

Medverkande

Jens Näsström Arbetsspsykolog och forskare
Natasha Lindstedt

Medverkande

Natasha Lindstedt Head of Corporate Legal & Legal Nordic, Vattenfall
Mathias Strand

Medverkande

Mathias Strand Chefsjurist och tidigare Head of Legal, Microsoft Western Europé

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till rättegångsbalken

    Lagkommentar till rättegångsbalken skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Nyheter

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021