Virtuella övergrepp mot barn och legalitetsprincipen

Högsta domstolen har jakande besvarat frågan om det lagligen är möjligt att begå sexuella övergrepp mot barn via internet. Av en dom meddelad i juni i år följer att straffansvar för sexuellt övergrepp mot barn inte förutsätter att gärningsmannen har utfört den sexuella handlingen eller att denne fysiskt har befunnit sig på samma plats som offret. I analysen Virtuella övergrepp mot barn och legalitetsprincipen behandlar JP Infonets straffrättsexpert Karin Sandahl, rådman vid Solna tingsrätt, domen, dess konsekvenser för rättstillämpningen och betydelsen av den så kallade legalitetsprincipen.

Författaren menar att utgången i avgörandet möjligen antyder ett mer avslappnat förhållningssätt till legalitetsprincipen. Den snabba utvecklingstakten i samhället kommer med all sannolikhet att föra med sig ett antal fall där lagstiftningen inte i första hand är konstruerad med dessa situationer i åtanke. Avgörandet väcker frågan om domstolarna kan utgå från ett något större tolkningsutrymme än tidigare vid sin bedömning av dessa fall. Analysen finns publicerad i JP Brottmålsnet.

Är du ännu inte användare av JP Brottmålsnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 28 aug 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Drygt fyra år efter gärningstillfället lagförs slutligen en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Normalt sett skulle brottet ha lett till en månads fängelse. Tiden om ca fyra år, efter att målet varit uppe i tre instanser, bedöms dock vara en ovanligt lång tid. Det, tillsammans med andra omständigheter, medför att HD anser att en villkorlig dom förenad med samhällstjänst kan väljas som påföljd i stället för fängelse. Samtidigt anses inte den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid ha kränkts. JP Infonets expert Frida Velander reder ut skillnaden mellan de två påföljdslindringsgrunderna.

16 dec 2021

En analys om billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning, författad av JP Infonets expert Erik Svensson.

30 nov 2021

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021