Virtuella övergrepp mot barn och legalitetsprincipen

Högsta domstolen har jakande besvarat frågan om det lagligen är möjligt att begå sexuella övergrepp mot barn via internet. Av en dom meddelad i juni i år följer att straffansvar för sexuellt övergrepp mot barn inte förutsätter att gärningsmannen har utfört den sexuella handlingen eller att denne fysiskt har befunnit sig på samma plats som offret. I analysen Virtuella övergrepp mot barn och legalitetsprincipen behandlar JP Infonets straffrättsexpert Karin Sandahl, rådman vid Solna tingsrätt, domen, dess konsekvenser för rättstillämpningen och betydelsen av den så kallade legalitetsprincipen.

Författaren menar att utgången i avgörandet möjligen antyder ett mer avslappnat förhållningssätt till legalitetsprincipen. Den snabba utvecklingstakten i samhället kommer med all sannolikhet att föra med sig ett antal fall där lagstiftningen inte i första hand är konstruerad med dessa situationer i åtanke. Avgörandet väcker frågan om domstolarna kan utgå från ett något större tolkningsutrymme än tidigare vid sin bedömning av dessa fall. Analysen finns publicerad i JP Brottmålsnet.

Är du ännu inte användare av JP Brottmålsnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Senast uppdaterad 28 aug 2015

Läs mer inom rättsområdet