Vem ansvarar för marknadsföringen?

Huvudansvaret för all marknadsföring ligger hos det företag som är avsändare. Det gäller också när avsändaren hänvisar till annans material, exempelvis om någon gjort ett test av företagets produkter. Även en kommunikationsbyrå som är med och tar fram en kampanj kan åläggas ett medverkansansvar om marknadsföringen strider mot lagen, men det sker väldigt sällan. Samarbetet mellan kommunikationsbyrån och kunden kan regleras genom avtal så att kunden kompenseras ekonomiskt i de fall exempelvis en reklamfilm byrån tagit fram åt kunden skulle vara lagstridig. Den eventuella skadan på företagets varumärke och anseende i en sådan situation är dock svår att kompensera för ekonomiskt på det sättet.

annonsering_marknadsföring_reklam_ansvar.jpg
Advokat Alexander Jute redogör för hur ansvaret för marknadföringen fördelar sig
 

I den senaste analysen i JP Marknadsnet med MarLaw redogör advokat Alexander Jute för hur lagstiftning och domstolspraxis ställer sig till ansvarsfrågan och hur ansvaret kan fördelas mellan det avsändande företaget och kommunikationsbyrån med hjälp av avtal. Har du inte tillgång till JP Marknadsnet med MarLaw kan du testa tjänsten kostnadsfritt och upptäcka många fler marknadsrättsliga analyser. 

Publicerad 14 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021