Vem ansvarar för elevförflyttningar mellan olika skolenheter under skoldagen?

Vem ansvarar för elevförflyttningar mellan olika skolenheter under skoldagen? Vi har undervisning i moderna språk samlat på en skola med grupper som består av elever från flera olika skolenheter. Eleverna går eller cyklar till och från undervisningen. Om en elev exempelvis bryter benet och behöver hjälp med transporten, vem ansvarar för denna transport?

Jag uppfattar att det är huvudmannen/skolan som ansvarar för att eleverna kan ta sig mellan olika undervisningsmoment och de olika platser där huvudmannen/skolan beslutat förlägga dessa. Det innebär inte att det är orimligt att elever i normalfallet själva går eller cyklar vissa sträckor, anpassat till färdvägen och deras ålder och individuella utveckling. För elever som exempelvis på grund av tillfällig eller permanent funktionsnedsättning inte själva kan eller hinner ta sig mellan lokalerna uppfattar jag att huvudmannen/skolan har en skyldighet att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att ändå ta del av obligatoriska inslag i utbildningen.

Ytterligare vägledning kan eventuellt finnas i tidigare frågesvar som finns länkade här bredvid.

Frågan besvarades av jurist Simon Jernelöv, 2015-03-20

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022